Kontakt

Úvod Kontakt

 

Název firmy

Korespondenční adresa:  

Ing. Mária Petrovičová

Dlouhá 314 

251 64 Struhařov

Kontaktní hodiny:

Po - Pá: 09:00 - 17:00
 

Telefon:

776 385 139

Email:

famosa@famosa.sk

 

 


Fakturační adresa:

Ing. Mária Petrovičová

Slanická 459/12

029 01 Námestovo

SLOVENSKO

Obvodný úrad Námestovo
Číslo živnostenského registra: 560-15292 


Orgánom trhového dozoru v oblasti ochrany práv spotrebiteľa v Slovenskej republike je na základe zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole Slovenská obchodná  inšpekcia.

 

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139 


 


Copyright 2019 - 2021 © www.original-perly.cz